Kravas termināls

SIA "LITER" ir attiecīgā infrastruktūra un mehānismi Latvijas dzelzceļa Rīgas preču kravas terminālā, kas ļauj maksimāli operatīvi izpildīt sekojošus pakalpojumus:

 • iekraušanas un izkraušanas darbus
 • dzelzceļa ritošā sastāva padošanu un novākšanu no/uz pievedceļiem un koplietošanas vietām
 • paaugstinātā ceļa izmantošanu beramo un celtniecības kravu izkraušanai
 • kravu iekraušanu un izkraušanu, t.sk. vieglo automašīnu iekraušanu caur rampām un divstāvīgo pacēlāju (pandusu)
 • kravu pārkraušanu no autotransporta vagonos un konteineros
 • 3 tn,  5 tn un 20-tn konteineru iekraušanu un izkraušanu

Noliktavas pakalpojumi

 • kravu uzglabāšana atklātos laukumos
 • kravu uzglabāšanu īpašumā esošajā slēgtajā noliktavā 2000 kv.m. platībā
 • laukumu iznomāšana kravu novietošanai

Mehānismi

Iekraušanas un izkraušanas darbiem izmanto:

 • buka celtņus ar kravas celtspēju 20 tn
 • celtņus uz dzelzceļa sliedēm ar kravas celtspēju līdz 16 tn
 • tilta celtņus ar kravas celtspēju 10 tn
 • frontālos iekrāvējus beramo kravu pārstrādei
 • dakšu iekrāvējus taras-gabalkravām

Ceļu saimniecība

 • kopējais pievedceļu garums sastāda vairāk kā 2 km
 • pievedceļi pieguļ Rīgas preču dzelzceļa stacijai
 • vagonu padošana un novākšana tiek veikta ar LDZ Cargo lokomatīvi
Kur mēs atrodamies? Apskatīt Lielākā kartē »
Uzņēmuma rekvizīti:

SIA “LITER”
reģ. Nr. LV40003057976

Adrese:  Rencēnu iela 44,
             Rīga, Latvija,
             LV-1073

Tel.      +371 67139508, +371 67239281
fakss:   +371 67139698

e–mail: 

skype:   liter3